Zavítejte také do mého kreativního obchůdku ;)


Květen 2013

Koloběh času

30. května 2013 v 22:36 | Verča.. |  články
Čas ten čas, zbývá ho už málo. Je tak klamný, tak moc si zahrává s naší myslí. Je neproměnný, však zdá se, jako by stále nabíral na rychlosti. Zdá se to tak být, nikdo to neovlivní, pravda však zůstává jediná a stálá, čas plyne stále stejně rychle. Jakto že se v mysli táhne s tak nezměrnou rychlostí? Vteřina, minuta. Co je jedna minuta v tak rozsáhlém skupenství času? Co? Však stejně tak jako ryhle, se dokáže táhnout až uboze pomalu. Člověk by se dokázal zbláznit, než uběhne určitá doba na kterou čeká. Představuje nám jen omezený čas, avšak naše mysl ho nedokáže brát tak, jak doopravdy běží. Někdy nedokáže rozpoznat zda uběhla hodinka, či den. Ukazatelé času nám ho upřesňují. Však mysl je neoblomná a stále si žádá svou. Většinou pravý opak našeho přání. Takže faktem zůstává, že čas plyne buď rychle nebo pomalu, podle toho jak ho člověk tráví.

Nevyslovená

5. května 2013 v 21:57 | Verča.. |  Téma týdne
...? Ta Nevyslovená. Pohledem se ptá každého, ale nahlas nepronikne z jejího hrdla nic. Zvláštní že každý jen podle toho pohledu, pozná nač se ptá. Samy oči promlouvají, jako by v nich měla obraz jež otázku znázorňuje. Řečí těla napomáhá k pochopení. "Je snad němá?" Prochází myslí ostatních. Ale ona není. Jen nechce plynout s davem. Nechce být jedna ze stáda ovcí, které jsou téměř totožné. Pouze se liší a udělala si z toho svou přednost. Slovy mluvila jen ve větách oznamovacích, otázku nevyslovila nikdy. Však lidé si zvykli. Z počátku se na ni někteří dívali skrze prsty. Někteří si toho ani nepovšimli, nebo se tak alespoň tvářili. Další zvědavci se vyptávali v čem tkví to tajemství, že jí každý porozumí, ačkoli nepromluví. Ale teď už to berou jako samozřejmost. Teď už to nikomu divné nepříjde. Nevyslovená. Tak ji všichni nazývají. Tato přezdívka ji bude provázet a v závorce bude stát na jejím náhrobku až přejde na onen druhý břeh.